• 2-11-2015. In de komende periode zullen de afdelingen op ons bedrijf voor een deel opnieuw worden ingedeeld. De belangrijkste wijziging is dat het gedeelte waar snij-amaryllis wordt geteeld zal worden ingericht voor de veredeling van amaryllis. In de afdeling die hierdoor vrijkomt zal de freesia-veredeling nu worden gehuisvest.

    De afgelopen jaren is gebleken dat de teelt van snij-amaryllis in de huidige afdeling te kleinschalig is om nieuwe rassen gedurende een langere periode en in voldoende aantallen aan de klok te kunnen brengen. Verder is het vak niet groot genoeg om tijdig te kunnen wisselen om nieuwe rassen in een vroeg stadium te kunnen introduceren.

    Dit najaar worden de laatste vakken afgeoogst, waarna deze gerooid worden en de veredelingspartijen eind december hier zullen worden opgeplant.  Omdat deze afdeling groter is dan de huidige veredelingskas komt er meer ruimte om veelbelovende nieuwe selecties uitgebreider te testen voor zowel bloemen- als bollenteelt.

    Een bijkomend voordeel is dat de veredeling van freesia zoals in het verleden weer in een aparte afdeling kan worden voortgezet en ook hierbij de mogelijkheden worden uitgebreid om nieuwe selecties uit te testen. In de teeltafdeling komt hierdoor ruimte vrij om de jaarrondteelt en de marktintroductie van nieuwe freesiarassen verder te optimaliseren.