Geschiedenisbotanische amaryllis

De amaryllis behoort tot de familie der amaryllidaceae, waartoe ook andere bekende bolgewassen als de narcis en en het sneeuwklokje behoren. De officiële Latijnse naam voor de amaryllis zoals wij die kennen is Hippeastrum. Deze naam is in 1821 door de botanicus Herbert aan dit gewas gegeven en betekent ‘ridderster’.

De amaryllis kent zijn oorsprong in Zuid-Amerika, en er zijn ruim 80 verschillende species beschreven. In de negentiende eeuw is het gewas naar Europa en Noord-Amerika gebracht en zijn er ook op diverse plaatsen de eerste veredelingsactiviteiten gestart. In de tweede helft van de vorige eeuw is de veredeling op steeds professionelere wijze voortgezet, wat heeft geresulteerd in een groot aantal nieuwe rassen in verschillende kleuren en vormen.

Vanaf de jaren ’70 heeft ook veel belangrijk teeltonderzoek plaats gevonden, waardoor de teelt van amaryllis in hoog tempo is geprofessionaliseerd en uitgebreid.