Gewas & teelt

DSC01572De amaryllis is een bolgewas en groeit gezien de subtropische oorsprong het beste bij relatief hogere temperaturen. De vermeerdering vindt plaats vanuit zaad, klisters (zijbolletjes) of schubbolletjes.

Om een bloeibare bol te krijgen vanuit klisters of schubbolletjes zijn normaliter twee teeltseizoenen nodig van 8-10 maanden. Vervolgens hebben de bollen een rustperiode nodig van minimaal 8 weken bij een temperatuur van 10-17° C om te kunnen bloeien.