Veredeling

Halverwege de jaren’80 van de vorige eeuw is ons bedrijf gestart met de veredeling van amaryllis. In 1994 werden hieruit de eerste nieuwe rassen op de markt gebracht. Sindsdien is het sortiment jaarlijks uitgebreid met 2-3 nieuwe rassen.

ama-19 eindbeoordeling

De veredelingsactiviteiten zijn gericht op het ontwikkelen van rassen voor zowel pot- als snijcultuur.  Productiviteit, snelheid en kwaliteit staan hierin voor beide teeltwijzen centraal. Daarnaast is voor de rassen voor potcultuur een hoge groeisnelheid en een goede bewaarbaarheid van de bollen van groot belang. Voor de snijbloementeelt zijn vooral de steelkwaliteit, knoppresentatie en vaasleven speerpunten bij de veredeling.

Voorafgaande aan de introductie worden potentiële nieuwe cultivars gedurende een aantal jaren intensief getest op een groot aantal essentiële eigenschappen. Bij introductie kunnen er dan gerichte teeltadviezen worden verstrekt aan de telers.