Duurzaamheid

Op ons bedrijf denken we continu na over mogelijkheden om ons bedrijf verder te verduurzamen. De drie stippen op de horizon zijn wat ons betreft:

  • Een volledig energieneutraal bedrijf voor alle bedrijfsonderdelen: veredeling, productie, preparatie en verwerking van plantmateriaal;
  • Vervanging van chemische bestrijding door biologische bestrijders en niet milieubelastende middelen;
  • Volledige circulariteit door hergebruik van alle organische reststromen.

Deze doelstellingen zijn logischerwijs niet allemaal op korte termijn te realiseren. Echter worden er continu stappen in de juiste richting gezet. De volgende zaken zijn inmiddels gerealiseerd of in onderzoek:

Energie

In de zomerperiode wordt de gasketel uitgeschakeld en kan de elektrische warmtepomp de benodigde warmte produceren. Alleen voor het stomen van de grond voor elke nieuwe teelt is in deze periode nog gas nodig. Op dit moment zijn daar helaas nog geen direct bruikbare alternatieven voor, maar de zoektocht hiernaar blijft doorgaan.

Voor de koeling van de freesia en amaryllis wordt gebruik gemaakt van bronnen voor warmte en koudeopslag. In de zomer wordt een deel van het koude water uit de koude bron opgepompt, en wordt daarna het opgewarmde water in de warme bron gepompt. Dit kan in de winter worden gebruikt waarmee een deel van de verwarming op deze manier kan worden ingevuld.

Sinds enkele jaren is ons bedrijf aangesloten op het OCAP-netwerk, waarbij CO2 vanuit de Rotterdamse havens (wat anders in de atmosfeer zou komen) wordt gebruikt in de kas om de groei-omstandigheden te verbeteren. Hierdoor is het niet nodig meer om de ketel aan te zetten als er CO2-vraag is vanuit het gewas

Momenteel wordt ook onderzocht of het mogelijk is om een deel van het dak van de bedrijfshal geschikt te maken voor zonnepanelen. Dit zou een belangrijk deel van het elektriciteitsverbruik in de periode maart tot en met oktober kunnen dekken.

Biologische bestrijding

In de freesiateelt is het inzetten van biologische bestrijders helaas nog maar gedeeltelijk succesvol. De relatief lage temperaturen vertragen de activiteit van deze bestrijders waardoor het nog altijd noodzakelijk is om bij te sturen in de gewasbescherming. Bij de amaryllis-teelt is de effectiviteit aanzienlijk hoger en wordt een deel van de bestrijding nu biologisch gedaan.

Hergebruik van reststromen

Het groenafval op ons bedrijf bestaat globaal uit twee grote stromen: gemengd groenafval uit de teelt en verwerking van freesia en amaryllis en freesiastro dat vrijkomt na de verwerking van freesiaknollen met blad.

De eerste stroom wordt sinds 2020 grotendeels verwerkt in een composteringsmachine. De afvoer naar de afvalverwerking is hierdoor met 75% verminderd, en de compost wordt gebruikt als grondverbetering in de kas. Hierdoor zijn ook de kosten voor kunstmest met gemiddeld 10% gedaald.

Gemengd groenafval
Verouderd freesialof

Voor de tweede stroom (freesiastro) zijn we al enige tijd actief op zoek naar mogelijkheden om deze vezelrijke reststroom te verwaarden. Inmiddels zijn er pilots gestart met de verwerking als grondstof voor papier en panelen voor de interieurbouw.

Panelen en papier, gemaakt van (onder andere) bladresten van de freesia.

Inmiddels zijn ook alle koffiebekers en plastic drinkbekers uit de watercooler vervangen door composteerbare bekers, die na gebruik ook in de composter worden verwerkt tot compost.

Afbeelding van de composter, welke gebruikt wordt om compost te produceren vanuit organisch restmateriaal.

Het overige bedrijfsafval wordt zoveel mogelijk gescheiden: inmiddels is zijn er aparte containers voor papier-karton, metaal en glas. Hierdoor is de hoeveelheid overig afval wat naar de afvalverwerker wordt afgevoerd met circa 40% gedaald.