Geschiedenis

De freesia behoort tot de familie der Iridaceae, samen met andere bekende bolgewassen zoals iris en gladiool. De freesia stamt oorspronkelijk uit de Cape Region in Zuid Afrika en bestaat uit ongeveer 20 verschillende species. Hoewel de verschillende species qua uiterlijk en plantopbouw bijna niet meer te vergelijken zijn met het huidige sortiment, hebben deze wel degelijk de genetische basis gevormd voor de moderne freesiarassen.

botanische freesia

Het gewas Freesia kreeg zijn naam rond 1830 van de botanicus Ecklon, een verzamelaar van planten in Zuid-Afrika, die het gewas noemde naar de Duitse medicus Freese. De eerste kweekactiviteiten werden aan het eind van de 19de eeuw in diverse Europese landen opgestart en zetten zich gedurende de eerste helft van de 20ste eeuw voort.

In de tweede helft van de vorige eeuw groeide de populariteit van de freesia en werden er op grotere en professionelere schaal veredelingsactiviteiten ontwikkeld. In de jaren zeventig en tachtig werd het oude sortiment in relatief korte tijd vervangen door nieuwe, betere rassen.

Deze sortimentsvernieuwing gaat tot op de dag van vandaag door.  Naast de ontwikkeling in het assortiment heeft ook het onderzoek in belangrijke mate bijgedragen aan de moderne freesiateelt. Temperatuurbehandelingen, het gebruik van grondkoeling en grondverwarming, schermdoek en assimilatiebelichting hebben geleid tot een forse productieverhoging per vierkante meter en een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van de freesia.