Teeltschema

In onze kas worden vrijwel jaarrond freesia’s geteeld. De plantingen in het najaar en winter bestaan voornamelijk uit nieuwe rassen en nieuwe selecties. De nieuwe rassen worden zoveel mogelijk in schema geteeld, zodat deze gedurende langere tijd op de veiling kunnen worden aangevoerd. De nieuwe selecties worden in deze periode verder beoordeeld op o.a. productie, steelkwaliteit, snelheid en houdbaarheid. Grotere vakken worden op kleur aangevoerd, de kleinere vakjes worden als gemengde bundel geveild.

In de aanvoerperiode september tot en met januari worden verschillende rassen geteeld. Dit kunnen zowel nieuwe als bestaande rassen zijn die voor deze teeltperiode geschikt zijn.