Veredeling

Al bijna een halve eeuw is ons bedrijf actief in de veredeling van freesia. Halverwege de jaren zeventig werden de eerste nieuwe rassen op de markt gebracht. In de loop der jaren hebben de veredelingsactiviteiten geresulteerd in een zeer breed assortiment freesia’s. Ondanks het feit dat het huidige sortiment reeds een grote variatie kent in kleuren en typen levert het veredelingsprogramma nog steeds rassen in nieuwe kleuren op, waarmee de teler, exporteur en consument in de komende jaren kennis kan gaan maken.

DSC01897

De hoofddoelstelling uit het veredelingsprogramma is de ontwikkeling van nieuwe en/of verbeterde rassen met een toegevoegde waarde voor alle schakels (teler, groot- en detailhandel en consument). Voor de teler zijn hierbij eigenschappen als teeltsnelheid, bladstand, geschiktheid voor jaarrondcultuur, steelkwaliteit, productie per m² en gevoeligheid voor ziekten en plagen belangrijk. In het handelskanaal zijn tevens transportgevoeligheid en mate van afrijpen essentieel, terwijl voor de consument een goede uitbloei, een lang vaasleven en een goede geur van groot belang zijn.

Naast de ‘standaardkleuren’ wit, geel, paars/blauw en rood/rose is er voor aparte kleuren en typen altijd een belangrijke plaats ingeruimd in de veredeling. Dit heeft in de loop der jaren geleid tot een doorbraak op het gebied van voor freesia nieuwe kleuren). In de toekomst zal het freesiasortiment verder verrijkt worden met rassen in opvallende nieuwe kleuren.

Een recente ontwikkeling is de veredeling van nieuwe rassen die geschikt zijn voor de teelt als potplant en voor de trekteelt. Op deze fronten worden ook snel stappen gemaakt en binnen enkele jaren zullen voor deze toepassingen nieuwe rassen op de markt komen.