Open dagen freesia

Doorlopende open middagen

In de periode van half september tot half juni is er iedere woensdagmiddag voor telers, exporteurs en andere bedrijfsmatige geïnteresseerden gelegenheid om de teelten en proeven in de verschillende stadia te bezichtigen. Uiteraard is het ook mogelijk om – bij voorkeur op afspraak – op andere dagen het bedrijf te bezoeken.

De ontwikkeling van de diverse teelten is te volgen op deze website bij Kijkje in de Kas.