Innovatie

Algemeen

Innovatie is de basis van al onze bedrijfsactiviteiten.  Naast de continu doorlopende ontwikkeling van nieuwe en verbeterde rassen bij zowel freesia als amaryllis is er in de loop der jaren veel aandacht geweest voor het volgen en indien mogelijk uittesten van nieuwe ontwikkelingen op allerlei fronten.

Veredeling freesia

kruising makenDe eerste stappen in de veredeling van freesia werden gezet in de jaren’60. In samenwerking met het toenmalige Instituut Veredeling Tuinbouwgewassen, waar op uitgebreide schaal veredelingsonderzoek werd uitgevoerd, is gestart met een eigen kruisings- en selectieprogramma, waarvan de eerste resultaten halverwege de jaren zeventig op de markt verschenen.  In de loop der jaren is de veredeling steeds verder uitgebreid en geprofessionaliseerd  Jarenlange ervaring, kennis van het gewas, uitgebreide testprogramma’s en een gedegen dataverwerking zorgen ervoor dat er nog steeds verbeteringen en vernieuwingen worden ontwikkeld in het sortiment.

Jaarlijks wordt een kruisingsprogramma uitgevoerd, waarna in het eerstvolgende voorjaar de eerste selectie plaatsvindt bij de bloeiende zaailingen. Vervolgens worden alle selecties ieder jaar beoordeeld op alle belangrijke teelt- en gebruikerseigenschappen. Uiteindelijk duurt het gemiddeld acht jaar na de eerste bloei voordat een ras voldoende uitgetest is en er voldoende plantmateriaal beschikbaar is om op de markt te worden gebracht.

Veredeling amaryllis

ama-3a kruising makenBij de  veredeling van amaryllis is vanaf de start in 1987 uitgegaan van een tweesporenprogramma, waarbij als doel is gesteld om een nieuw assortiment te ontwikkelen voor zowel de snij- als potcultuur, dat zowel voor kwekers, exporteurs als consumenten een toegevoegde waarde heeft. Nadat in 1994 de eerste rassen uit het veredelingsprogramma op de markt kwamen, is het sortiment jaarlijks met gemiddeld 3 rassen uitgebreid.

Momenteel wordt er nog steeds jaarlijks een kruisingsprogramma uitgevoerd. De zaailingen uit elk programma bloeien binnen twee jaren, waarna de eerste selectie plaatsvindt. Vervolgens vindt een driejarige testcyclus plaats van vermeerdering door dubbelschubben, teelt van plantgoed en teelt van leverbaar. Tijdens deze teeltcyclus wordt een groot aantal teelteigenschappen beoordeeld, waarna tijdens de eerstvolgende bloeiperiode verder wordt geselecteerd op o.a. bloei, steelkwaliteit en houdbaarheid.

Een ras dat op de markt wordt gebracht heeft een gemiddelde ontwikkelings-, test- en vermeerderingsduur achter de rug van 8-10 jaar.

Innovatie overig

ledlicht siteIn de loop der jaren heeft ons bedrijf regelmatig vooraan gestaan bij het uittesten en ontwikkelen van mogelijke innovaties in de tuinbouw. Op het gebied van energiebesparing werd er in de jaren tachtig al één van de eerste Total Energy installaties geplaatst op het bedrijf, en is er ook geëxperimenteerd  met windenergie. Op het gebied van assimilatiebelichting werden eind jaren tachtig in de freesiateelt reeds de eerste proeven ingezet. In de afgelopen jaren zijn er, in samenwerking met WU, diverse teeltproeven uitgevoerd met LED- en plasmaverlichting.