Kijkje in de kas

 • In week 20 en 22 zijn de eerste freesia najaarsvakken geplant. In het eerste vak staat het bronskleurige ras ‘Bastogne’ geplant en van dit vak komen nu de planten in snel tempo boven de grond. In het tweede vak staan de rassen ‘Tahiti’ (lichtblauw) en ‘Morning Sun’ (helder geel). Naar verwachting zullen van deze vakken vanaf 20 augustus, resp. 1 september de eerste takken kunnen worden geoogst.

  In week 24 volgen er weer twee vakken met in totaal vier rassen: de dubbelbloemige oranje ‘Clementine’, de dubbelbloemige witte ‘Oregon’ , de helderroze, enkelbloemige ‘Pink Devotion’, en een veelbelovend, wit-roze, dubbelbloemig nummer dat op korte termijn een naam zal krijgen. Deze vakken komen waarschijnlijk vanaf begin oktober in productie. In dit vak wordt ook een proefvak geplant met ruim veertig nieuwe selecties.

 • 26-2-2015. Vanaf begin januari zijn de eerste amaryllis-zaailingen van het nieuwe seizoen in bloei gekomen.  Tot en met begin februari zijn deze zaailingen twee keer per week beoordeeld op een groot aantal eigenschappen. Uiteindelijk zijn er uit deze serie ruim 200 zaailingen ( in een grote variatie aan kleuren en typen ) geselecteerd voor verdere vermeerdering.

  Het betreft zowel selecties die geschikt zijn voor pot- als voor snijcultuur. Deze zaailingen zullen na hergroei in september worden opgerooid en in oktober via dubbelschubben worden vermeerderd.  Na een tweejarige teelt zullen deze zaailingen dan in januari 2018 voor de tweede keer bloeien en verder worden beoordeeld.

 • 6-1-2015. Vanaf begin januari begint de nieuwe serie amaryllis-zaailingen in bloei te komen. De komende vier weken zal in deze afdeling een grote variatie aan kleuren en vormen te zien zijn. Gedurende deze periode vindt de eerste selectie plaats, waarbij in eerste instantie het aantal stelen en bloemknoppen, bloemkleur en –vorm, snelheid en steellengte van belang zijn.

  De geselecteerde zaailingen zullen vervolgens in de zomer worden opgerooid en vermeerderd via dubbelschubben waarna het verdere selectietraject begint.

 • Even vijftig jaar terug in de tijd :  oogsten (1),  ziek zoeken (2) en rooien(3) van freesia’s in de jaren’60.

 • In de periode half augustus tot en met begin september zijn alle amaryllis-zaailingen en -selecties gerooid in de veredelingskas. De bollen krijgen na 14 dagen drogen een warmwaterbehandeling en gaan na 2 dagen terugdrogen in de 13º C cel voor preparatie.

  Het afgesneden blad is inmiddels versnipperd. Volgende week wordt dit door de bodem gespit waarna deze kas gestoomd zal worden.

 • De eerste trailers met freesiaknollen uit Noord-Holland vanuit de doeken/gaashallen zijn deze week gearriveerd. Het rooien gaat de komende maand continu door. Na het drogen worden de knollen en kralen gesorteerd, waarna de partijen afhankelijk van de bestemming en het geplande aflevertijdstip in de warme (28 C) of koude (2 C) cel worden gezet.

 • Deze week worden de zaden van de in het voorjaar gemaakte kruisingen gezaaid. Na de bestuiving in de periode half maart-half april zijn de zaden op de plant gerijpt, waarna de zaadbollen  eind juni rijp genoeg waren om te worden geoogst. Na twee weken zijn de zaadbollen droog genoeg om te pellen, waarna de zaden nog drie weken verder gedroogd worden voordat ze geplant worden. Na ruim drie weken zullen de eerste kiemblaadjes boven de grond verschijnen. In de periode februari tot en met april zullen alle planten bloeien en zal de eerste beoordeling plaatsvinden.

 • Inmiddels zijn 6 van de 9 vakken voor de najaarsbloei geplant met vooral nieuwe rassen in een breed scala aan kleuren. De rassen ‘Pink Devotion’ (enkel rose), ‘Idaho’ (dubbel wit) en ‘Orlando’ (dubbel rood). zullen dit jaar voor het eerst in het najaar op de veiling worden aangevoerd. Andere rassen die door ons in de periode september-december zullen worden aangevoerd zijn: ‘Clementine’, ‘Corvette’ ,‘Riga’, ‘Morning Sun’ , ‘Tahiti’ en ‘Bastogne’. Het complete  plantschema is hier op onze website te vinden.

 • De komende weken worden weer enkele freesiavakken gerooid. Deze vakken zijn wat langer uitgegroeid om een grote knol en meer en grotere kralen te kunnen rooien.

 • In week 21 zijn de 1e twee vakken geplant voor de najaarsbloei. In deze vakken zijn vier rassen geplant: Orlando, Bastogne, Morning Sun en Tahiti.  De koeling start deze week. De planning is om begin september te starten met de oogst.

  De volgende 2 vakken worden momenteel gestoomd en worden in week 24 geplant. Van de rassen Morning Sun en Tahiti, beiden uitstekend geschikt voor de najaarsteelt, wordt hier een tweede vak geplant, en daarnaast een vak Clementine en Pink Devotion.  Dit laatste ras zal voor het eerst in het najaar op de veiling worden aangevoerd, en heeft in vrijwel alle herfstbloeiproeven van de afgelopen drie jaar zeer goed gepresteerd qua zwaarte, kwaliteit en productie.

 • Momenteel staat er weer een serie freesia-selecties in het oogststadium. Het betreft vooral selecties van 4-6 jaar oud, waarvan nu al een groter vak geteeld en beoordeeld kan worden.

 • Het snijteeltvak amaryllis is na het einde van de oogst (half januari) weer volop gaan groeien.  Het gewas staat er prima bij, en ondanks de verschillen in bladlengte en –kleur tussen de diverse rassen ziet het er uniform uit. Begin april is het kasdek gekrijt met Redufuse, en gezien de goede resultaten bij andere telers van vorig jaar wordt hiervan ook een positief effect verwacht op de groei en ontwikkeling. Begin juli start de koeling in het eerste vak, waarna de eerste stelen naar verwachting eind oktober geoogst kunnen worden.

 • Het voorjaar, en met name de periode half februari tot begin april, is de tijd dat de freesiaselecties en zaailingen in bloei komen en beoordeeld worden. Bij de beoordelingen worden ook alle gegevens uit voorgaande seizoenen meegenomen, zodat een afgewogen oordeel kan worden gemaakt. Uiteindelijk gaat slechts een beperkt percentage van alle selecties door naar de volgende ronde, deze worden in juni opgerooid, waarna de knollen en kralen worden geprepareerd voor opplanting in oktober. In deze periode wordt ook het jaarlijkse kruisingsprogramma uitgevoerd. De zaden hiervan worden in juni geoogst en in augustus weer gezaaid. Vanaf februari 2015 zullen de zaailingen weer bloeien en kunnen de 1e resultaten uit het kruisingsprogramma worden beoordeeld.

 • Het kruisingsprogramma voor amaryllis is inmiddels in de afrondende fase. Gedurende ruim drie weken zijn er een groot aantal nieuwe kruisingen gemaakt. Bij de eerste kruisingen van eind januari zijn de zaadbollen inmiddels al aan het groeien (zie foto 3).  Gemiddeld duurt het zes tot acht weken na het bestuiven voordat de zaden kunnen worden geoogst.

 • Medio december is in de veredelingskap een groot aantal selecties en zaailingen geplant voor beoordeling op geschiktheid voor potcultuur. Deze staan nu volop te bloeien. Na een beoordeling bij het rooien van de bollen, waarbij vooral bolgroei, bolkwaliteit, ziektegevoeligheid en verklistering van belang zijn, worden nu de bloei-eigenschappen beoordeeld. Essentiële eigenschappen hierbij zijn, naast uiteraard bloemkleur en –vorm, de stelen- en kelkenproductie, bloeisnelheid, bladontwikkeling, uniformiteit en bloeiduur.

 • In de eerste zes weken van het jaar wordt er bijna elke week een kap freesia’s gerooid. De freesiaplanten worden met knol en kralen in bakken gelegd en naar de droogcel gebracht. In deze periode van het jaar duurt het droogproces minimaal vier weken, waarna de knol en kralen van de plant worden afgebroken en gesorteerd.

 • Vanaf half oktober tot half maart vindt op ons bedrijf de vermeerdering van amaryllis plaats door dubbelschubben van leverbare bollen. De bollen worden in partjes gesneden, waarna elk partje in drie tot vijf dubbelschubben wordt gesneden. De schubben worden ontsmet en ingepakt in bakken met vochtige vermiculiet en weggezet bij een temperatuur van 28° C.

  In de oksels van de schubben ontwikkelen zich na een aantal weken kleine bolletjes. Bij de vroegste partijen van eind oktober worden deze nu zichtbaar.

 • Vanaf eind februari begint de bloei van de freesia selecties uit de veredeling. De partijtjes zijn twee maanden geleden geplant en de planten groeien goed weg.

 • De amaryllis zaailingen van 2011 staan nu in volle bloei. Gedurende deze periode vindt er een selectie plaats op eigenschappen voor de snijbloementeelt, zoals het aantal stelen en kelken, lengte, zwaarte en stevigheid van de steel, knoppresentatie en uitbloei. Deze selecties worden in het najaar opgerooid, waarna een verdere vermeerderingscyclus start.

 • In week 42 is er gestart met het planten van de freesiaselecties uit de veredeling. Een groot aantal kleine en grotere partijtjes zal vanaf half februari in bloei komen, waarna een intensieve beoordeling en selectie plaats zal vinden.

 • Deze week is er van vier vakken snij-amaryllis het blad versnipperd en afgevoerd. Na de koelperiode van 10 weken met een grondtemperatuur van 13° C gaat de grondtemperatuur weer omhoog naar 21-22° C.  Binnen 2-3 weken zullen de stelen met knoppen verschijnen, waarna de oogst naar verwachting eind november kan beginnen.

 • Vanaf eind september beginnen de eerste selecties uit de juni-planting van kralen in bloei te komen.  Wekelijks vindt registratie plaats van een aantal belangrijke eigenschappen, zoals productie, takgewicht, kamvorm en bloeiwijze.

 • Deze week zijn alle tweedejaars amaryllis-selecties gerooid. Het betreft zaailingen die begin 2011 gebloeid hebben. In het najaar van 2011 zijn deze bollen geschubd en in februari 2012 uitgeplant als snijstukjes.

  In oktober 2012 is dit materiaal als plantgoed gerooid, waarna dit in december 2012 weer is uitgeplant voor groei naar leverbare bollen. Deze bollen worden nu gerooid en zullen twee weken drogen in de cel. Vervolgens krijgt het materiaal een warmwaterbehandeling, en na twee dagen terugdrogen begint de preparatie bij 13° C.

  Begin december worden de bloeibare bollen geplant om ca. half januari te bloeien. Dan vindt de volgende selectie plaats op een groot aantal eigenschappen, zoals aantal stelen en kelken, steellengte, bloemkleur en -kwaliteit.

 • Drie najaarsvakken in verschillende stadia. In het eerste vak (Tahiti) is de knop al op ca. 10 cm hoogte.  Bij de Clementine uit vak twee is de knophoogte ca. 1 cm. Het derde vak (Corvette uit week 30) komt nu goed op en gaat deze week in de koeling.

 • De laatste bloemen worden vanwege de slechte prijsvorming niet meer geoogst. Voordeel is dat er nog een extra controle kan plaatsvinden op bloemvirus. In de komende weken worden deze vakken gerooid.

 • De tweede proefopplanting voor de najaarsbloei is geplant. Ruim zeventig rassen en selecties zullen vanaf oktober in bloei komen om beoordeeld te worden.

 • Vier verschillende rassen: ‘Red Beauty’, ‘Riga’, ‘Clementine’ en ‘Albatros’. Koelslangen op 5 cm diepte door de plantmachine in de bodem gelegd.

 • Laatste vak freesia’s voor dit voorjaar bijna in oogstfase: ‘Riga’ van kralen, geplant in week 9:

 • Vak Acapulco van plantweek 4 met een uitstekende hakenproductie. 1e haak 50 cm, 2e en 3e haak >60 cm.

 • Eerste najaarsvak weer machinaal geplant met de rassen Tahiti en Morning Sun:

 • Volop groei in amaryllis-selecties en basispartijen. Mogen nog drie maanden doorgroeien voordat er gerooid wordt:

 • Vak Acapulco van plantweek 4 komt nu snel uit het gewas. Hakenontwikkeling ziet er prima uit. Oogst start over ca. 2 weken.

 • Volop groei van de nieuwe selecties in de veredelingsafdeling. Deze selectie gaat het niet redden vanwege teveel voorbloei.