Freesia

In de periode van half maart tot half april vinden jaarlijks de Freesia Open Dagen plaats. Vrijwel het complete assortiment is dan in bloei te bezichtigen. De exacte data worden ieder jaar op de nieuwspagina en via social media bekend gemaakt. Buiten deze periode is het gedurende de oogstperiode (vanaf half september tot half juni) mogelijk om op afspraak het bedrijf te bezoeken. Naast de productierassen zijn er in deze periode ook verschillende proefopplantingen met nieuwe rassen en selecties te zien.

Amaryllis

De Amaryllis Open Dagen worden jaarlijks om de periode vanaf begin januari tot half februari georganiseerd. Er zijn dan bloeivakken te bekijken voor zowel de snijbloementeelt als de bollenteelt. De bloeiproeven zijn op afspraak te bezoeken. De exacte data worden ieder jaar op de nieuwspagina en via social media bekend gemaakt

Al meer dan een halve eeuw is ons bedrijf actief in de veredeling van freesia. Halverwege de jaren zeventig werden de eerste nieuwe rassen op de markt gebracht. In de loop der jaren hebben de veredelingsactiviteiten geresulteerd in een zeer breed assortiment freesia’s. Ondanks het feit dat het huidige sortiment reeds een grote variatie kent in kleuren en typen levert het veredelingsprogramma nog steeds rassen in nieuwe kleuren op, waarmee de teler, exporteur en consument in de komende jaren kennis kan gaan maken.